CSKH

Campuchia - Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi (QA Callcenter)

Campuchia - Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi (QA Callcenter)

Headhunting Service
 • 900 - 1.200 USD
 • Full time
Hải Phòng - Nhân viên tư vấn khóa học

Hải Phòng - Nhân viên tư vấn khóa học

iLiving
 • 10 triệu +
 • Full time
Tổng đài viên giải quyết khiếu nại tại CellphoneS

Tổng đài viên giải quyết khiếu nại tại CellphoneS

CellphoneS
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 9 triệu
 • Full time
Chăm sóc khách hàng tại Tâm Trí SG

Chăm sóc khách hàng tại Tâm Trí SG

Tâm Trí SG
 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • Full time
Tổng đài viên du lịch tại Oh Vacation

Tổng đài viên du lịch tại Oh Vacation

Oh Vacation
 • Hồ Chí Minh
 • 8 - 12 triệu
 • Full time
Tổng đài Viên tại Samsung VN (Thiên Tú)

Tổng đài Viên tại Samsung VN (Thiên Tú)

Thiên Tú
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 triệu
 • Full time
CSKH Kênh Cửa hàng Vinamilk

CSKH Kênh Cửa hàng Vinamilk

HIMCOM
 • Hồ Chí Minh
 • 10 - 12 triệu
 • Full time
Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

ACACY
 • Hồ Chí Minh
 • 11 - 15 triệu/tháng
 • Full time
Nhân viên gọi ra CSKH Manulife

Nhân viên gọi ra CSKH Manulife

TNHH Minh Phúc
 • Hồ Chí Minh
 • 5.5 - 7 triệu
 • Full time
Nhân viên CSKH sau bán hàng - Pru

Nhân viên CSKH sau bán hàng - Pru

TNHH Minh Phúc
 • Hồ Chí Minh
 • 6.5 - 7.3 triệu
 • Full time
CSKH Ví điện tử

CSKH Ví điện tử

TNHH Minh Phúc
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 6.5 triệu
 • Full time
Tuyển CSKH Mạng VT

Tuyển CSKH Mạng VT

TNHH Minh Phúc
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 6.5 triệu
 • Full time
Tuyển CSKH Mạng Mobi

Tuyển CSKH Mạng Mobi

TNHH Minh Phúc
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 6.5 triệu
 • Full time
Tuyển CSKH Mạng Vina

Tuyển CSKH Mạng Vina

TNHH Minh Phúc
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 6.5 triệu
 • Full time