HR Intern tại PMAX Agency

HR Intern tại PMAX Agency
 • Thời Hạn: 30/09/2021
 • Chức vụ: Internship
 • Số lượng: 2
 • Kinh nghiệm: 0 yêu cầu
 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Giới tính: Không yêu cầu

Bạn sẽ làm những gì khi tham gia?

Recruitment:

 • Support in updating and posting recruitments
 • Support in managing recruitment fanpage, Linkedin page
 • Support in screening, researching and conduct interview process.
 • Support in data management, recruitment report


Engagement:

 • Support in running engagement activities, teambuilding, year-end party, job fair, charity and other HR activities.
 • Support in releasing content for Internal-External Communication


Learning&Development: Support in logistics for Company Training program

C&B: Timesheet, data management; Other tasks as requested by HR Team.


Hỗ trợ thu nhập: Lương: Trao đổi sau

Những ai có thể tham gia?

 • Good at Microsoft Office, English skills (reading, writing)
 • Strong communication skills, time management, eager to learn
 • Proactive, hard-working, ownership, integrity, teamwork, innovative
 • Creative, be able to develop content oruse some basic design tools is a plus
 • Autonomous, be able to workremotely
 • Can commit 3-months internship program and can work full-time is a plus

Bạn sẽ nhận lại được gì?

 • Having chances to get attractive company bonus every month/year
 • Company trip once a year + Joining party
 • Salary and position is reviewed 1 time a year
 • Bonus by individual ability and company’s performance.
 • Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
 • Dynamic and sociable working environment.

Thông tin về công ty

- Tiêu đề ứng tuyển: Họ tên -  Vị trí ứng tuyển

- Email: hr@pmax.com.vn

- Link ứng tuyển: 

PMAX is a performance digital marketing agency, offering effective marketing solutions for advertisers. At PMAX, maximizing performance ROI for advertisers is the focus. With solid experience and leading technologies, PMAX commits to bring measurable outcomes to the advertisers.

PMAX tạo cơ hội cho từng cá nhân được thử thách mình và phát triển với tốc độ nhanh nhất. Đội ngũ PMAX là những người trẻ nhiệt huyết với hơn 80% là 9X, làm việc trong môi trường mở và tích cực. Với vị thế dẫn đầu về Performance Marketing, PMAX sở hữu đội ngũ nhân sự cấp cao là những chuyên gia hàng đầu.


Thông Tin Liên Hệ và Ứng tuyển

 • Người Liên Hệ: BP tuyển dụng
 • Số Điện Thoại: (+84) 969 909 640
 • Địa Chỉ:  28-36 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh City

Bài viết liên quan